plébániatörténet

Ez a település (Csákyliget) keletkezésétől kezdve, Vecsés-Ganztelep néven a második világháború végéig (1945-ig) közigazgatásilag Vecséshez tartozott. Azután Pestszentlőrinchez csatolták, és mint a XVIII. kerület egyik része, a főváros, Budapest része lett.

Az első istentiszteleti hely 1935-től egy szegényes iskolakápolna volt. 1938-ban mint önálló egyházközség elkezdte a templomépítéshez szükséges építési anyagok gyűjtését, amely azonban a háború folyamán részben elveszett. Az itt beépített téglamennyiség a bombázások idején, 1944-ben óvóhelybe beépítve a lakosság védelmét szolgálta.

1947-ben kezdődött el a templomépítés és 1949-ig megépült a templom alsó része a sekrestyével és az ideiglenes tetővel ellátott szentéllyel, amely 15 esztendőn át istentiszteleti helyül szolgált.
Nyáron a tető nélküli nagytemplom falai között jöttek össze a hívek. 15 éven át befejezetlenül, félig kész állapotban állott a templom, kitéve a pusztulásnak, az időjárás viszontagságának. 1964-től 1966-ig épült és fejeződött be a félbemaradt épület és 1966. október 16-án volt a templom felszentelése.

A templom Straubinger József építészmérnök tervei szerint készült.
Külső magassága: 11 méter, a belső 8 méter. A főhajó hossza: 28,80 méter, szélessége 15,75 méter. A szentély hossza: 8,20 méter, szélessége: 9,48 méter.

A templom az egyházközség egykori plébánosának, Serfőző Ferenc atyának és híveinek áldozatosságát hirdeti és dicséri.

A templom szentelési évfordulóját október 16-hoz közelebb eső vasárnapon tartjuk.