NAGYHETI szertartások rendje

Szertatások, szentmisék az ünnepek alatt

Április 2. Virágvasárnap

½ 11 óra Ünnepi szentmise melyben elhangzik a Passió. A szentmise kezdetén ünnepélyes barkaszentelés.  Gyülekezés a templom előtt!

Április 3. Nagyhétfő

17 óra Gyóntatás

Április 6. Nagycsütörtök

18 óra Ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékezetére

Április 7. Nagypéntek (Szigorú böjti nap)

15 óra Keresztút

18 óra Ünnepi szertartás kereszthódolattal, passió.

Április 8. Nagyszombat

14 – 20 óráig Szentsírőrzés

20:30 óra Húsvét vigíliája – Urunk feltámadásának ünnepe

Gyülekezés a templom előtt, tűzszentelés, ünnepélyes bevonulás a húsvéti gyertyával, húsvéti örömének, a keresztségi fogadalom megújítása.

A Szentmise végén gyertyás feltámadási körmenet

Gyertyákat adunk erre az alkalomra!

Április 9. Húsvétvasárnap

½ 11 óra Ünnepi szentmise a mise végén ételáldás.

Tartós élelmiszer gyűjtés

Március 12-e, és 19-e, között a mai naptól csatlakozunk a Központi Karitász felhívásához, tartós élelmiszereket gyűjtünk a szegények javára. Az adományokat le lehet adni a sekrestyében misék előtt vagy után.

Éjszakai Ifi keresztút

Március 17-én, pénteken a Dél-ifis közösséggel közös éjszakai ifikeresztutat tartunk. A Sas utcai játszótérről indulunk, majd ide is érkezünk vissza. Érkezés a játszótérhez 19:30-ig, majd indulás. Befejezés 22:30 körül. Szeretettel várunk minden fiatalt!

Templom és kert takarítás

Március 11-én, és 18-án, szombati napokon a templom kertet tesszük rendbe, 25-én, pedig a templom nagytakarítása lesz délelőtt 9 órai kezdettel. Nagy szükség van a segítségre, kérünk mindenkit aki csak tud jöjjön segíteni széppé tenni a húsvéti ünnepre templomunkat!

Nagyböjti lelkigyakorlat

Előre hirdetjük, hogy a Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 12-én, vasárnap lesz. A szentmisét és a lelkigyakorlatos szentbeszédet Sári-Szabó Kelemen Tamás bencés atya tarja.

Püspökszentelés

Egyházmegyénk új segédpüspökének Martos Levente Balázsnak püspökké szentelése a héten március 4-én, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a budapesti Szent István Bazilikában, amelyre bíboros úr szeretettel hívja és várja a híveket. Imádkozzunk az új püspök atyáért!