Templomtakarítás

A héten szombaton 9-én, délelőtt 9 órától templomtakarítás lesz. Arra buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy jöjjenek segíteni.

Szent József Főünnepe – Lelkigyakorlat

Szombaton március 19-én, Szent József a Boldogságos Szűz Mária jegyese templomunk védőszentjének a Főünnepén tartunk nagyböjti lelkigyakorlatot. Este 6 órakor ünnepi szentmise lesz lelkigyakorlatos szentbeszéddel, melyet Garaczi Gergely a Pestszenterzsébeti Főplébánia káplánja vezet. Szeretettel várunk minden hívő testvérünket.

Gyűjtés az Ukrajnai és Kárpátaljai menekülteknek

A Katolikus Karitász az Ukrajnában kialakult háborús helyzetre való tekintettel, bekapcsolódik a segítségnyújtásba az állami szervekkel és ukrajnai karitászközponttal együttműködve. Ezért minden helyi közösséget adománygyűjtésre kérnek fel. A mai naptól két hétig tartjuk a gyűjtést. A kért adományok:

1. tartós élelmiszer,
2. takaró, tiszta ágynemű, tiszta, jó állapotú matrac,
3. bébiétel, pelenka, baba- és gyermekholmik,
4. tisztálkodási szerek,

NAGYON FONTOS, HOGY MINDEN TÁRGYI ADOMÁNY JÓ MINŐSÉGŰ, TISZTA ÉS HASZNÁLHATÓ LEGYEN, ne kelljen szétválogatni, mert az nagyon lelassítaná a logisztikát. Az adományokat le lehet adni a sekrestyében, illetve irodaidőben a plébánián.

Kérjük, hogy a könnyebb szállítás érdekében adományaikat, erős kartonokban vagy zsákokban adják le.

Aki közvetlenül szeretne nagyobb mennyiségű, nehezen szállítható felajánlást tenni, az a szenterzsebet@karitaszkozpont.hu email címre írja meg felajánlásait, melyeket a karitászközpont elszállít az adományozó által megjelölt helyszínről.
Pénzbeli adományokat is szívesen fogadnak. Az adományozás módjáról a www.karitasz.hu oldalon tudnak tájékozódni. Indult egy adománygyűjtő segélyvonal is, amelyen a 1356-os szám hívásával hívásonként 500 Ft-ot lehet adományozni.

Járványügyi korlátozások eltörlése

Március 7-től, a Bíboros úr eltörli a járványügyi intézkedéseket egyházmegyénkben. Újra lesz szenteltvíz a bejáratnál, lehet szájba áldozni, illetve a perselyezés visszakerül a felajánlásra. Továbbra is ajánljuk a kézfertőtlenítő használatát, illetve aki a szájmaszkot szeretné hordani természetesen megteheti. A kiengesztelődéskor a kézfogás az új misekönyvből a hivatalos liturgia szerint is kimaradt, ezért maradjunk az egymás felé való meghajlás mellett.

Hamvazószerda

Szerdai nappal, hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti időszak. Délután ½ 6 órakor lesz szentmise melyben a hamvazás szertartásában részesülhetünk. Hamvazószerdán ne feledkezzünk el arról, hogy szigorú böjti nap van. E napon a hústilalom mellett háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni. A böjt megtartása kötelező minden katolikus hívő számára, aki 18. életévét betöltötte, de a 60. évét még nem kezdte meg. A hústilalom vonatkozik mindazokra, akik a 14. életévüket betöltötték. A húseledelektől való megtartóztatás kötelező nagyböjt péntekjein mindazok számára, akik már a 14. életévüket betöltötték.

Farsangi mulatság

A héten, 26-án, szombaton délután 4 órától a plébánián Farsangi mulatságot tartunk. Szeretettel várunk mindenkit jelmezben vagy a nélkül is.

Képviselő testület ígérettétele

A héten jóváhagyták a képviselő testületi választás eredményét az érsekségről. A jövő héten vasárnap lesz az új Képviselő testületnek az ígérettétele a szentmisén. Kérjük a tagokat, hogy mindenképpen jöjjenek erre a szentmisére.

Betegek Kenete

Betegek Szentségének ünnepélyes, közösségi kiszolgáltatására, jövő héten vasárnap a szentmisében kerül sor azoknak akik erre jelentkeznek hétfő estig. Külön gyónási alkalom lesz 26-án, szombaton délután 6 órától.