Templom takarítása

Nagy szeretettel várunk önkéntes jelentkezőket aki szombatonként vállalnák templomunk takarítását. Kérjük jelentkezzenek a sekrestyében.

Családi tábor a Jézus Szíve nővéreknél

A Jézus Szíve Nővérek Társasága akik a Főplébánián szolgálnak, családi tábort szerveznek június 30- július 3-ig Tiszavasváron. Ez egy lelkigyakorlatos tábor a házaspároknak és a gyerekeknek egyaránt. A házaspárok kapcsolatának megerősítése, Istenkapcsolatuk elmélyülése fontos feladata a tábornak. Azokat a családokat várjuk, ahol mindkét szülő el tud jönni és a legkisebb táborozó betöltötte a 3. életévét. Jelentkezni a mellékelt e-mail címen lehet: jezusszivetaborok@gmail.com

Autós zarándoklat

Május 28-án szombaton Bajna községbe zarándokolunk autókkal. Jelentkezni Galicza Évánál, bővebb információk a plakáton olvashatók.

Május 1. Templombúcsú

Május 1-én, vasárnap ünnepeljük Munkás Szent József emléknapját, templomunk védőszentjét. Délelőtt 10:30 órakor lesz az ünnepi szentmise melyet Blanckenstein Miklós Pestszentimrei plébános atya mutat be. Szeretettel várunk mindenkit erre az ünnepi szentmisére és az azt követő agapéra.

Virágvasárnap

Jövő hét vasárnap Virágvasárnap, az ünnepélyes barkaszentelés a szentmise elején lesz. Virágvasárnappal elkezdődik a Nagyhét. A Nagyhétnek a tervezet menete hátul a plakáton olvasható, jövő héten vasárnap hirdetjük a pontos időpontokat. Külön kérjük a ministránsokat, hogy jöjjenek a szertartásokra!

Gyóntatás Nagyhétfőn

Április 11-én, nagyhétfőn külön gyónási alkalom lesz délután 5 órától ameddig lesznek gyónók. Több atya is fog gyóntatni. Használjuk ki ezt a külön alkalmat.

Templomtakarítás

A héten szombaton 9-én, délelőtt 9 órától templomtakarítás lesz. Arra buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy jöjjenek segíteni.

Szent József Főünnepe – Lelkigyakorlat

Szombaton március 19-én, Szent József a Boldogságos Szűz Mária jegyese templomunk védőszentjének a Főünnepén tartunk nagyböjti lelkigyakorlatot. Este 6 órakor ünnepi szentmise lesz lelkigyakorlatos szentbeszéddel, melyet Garaczi Gergely a Pestszenterzsébeti Főplébánia káplánja vezet. Szeretettel várunk minden hívő testvérünket.

Gyűjtés az Ukrajnai és Kárpátaljai menekülteknek

A Katolikus Karitász az Ukrajnában kialakult háborús helyzetre való tekintettel, bekapcsolódik a segítségnyújtásba az állami szervekkel és ukrajnai karitászközponttal együttműködve. Ezért minden helyi közösséget adománygyűjtésre kérnek fel. A mai naptól két hétig tartjuk a gyűjtést. A kért adományok:

1. tartós élelmiszer,
2. takaró, tiszta ágynemű, tiszta, jó állapotú matrac,
3. bébiétel, pelenka, baba- és gyermekholmik,
4. tisztálkodási szerek,

NAGYON FONTOS, HOGY MINDEN TÁRGYI ADOMÁNY JÓ MINŐSÉGŰ, TISZTA ÉS HASZNÁLHATÓ LEGYEN, ne kelljen szétválogatni, mert az nagyon lelassítaná a logisztikát. Az adományokat le lehet adni a sekrestyében, illetve irodaidőben a plébánián.

Kérjük, hogy a könnyebb szállítás érdekében adományaikat, erős kartonokban vagy zsákokban adják le.

Aki közvetlenül szeretne nagyobb mennyiségű, nehezen szállítható felajánlást tenni, az a szenterzsebet@karitaszkozpont.hu email címre írja meg felajánlásait, melyeket a karitászközpont elszállít az adományozó által megjelölt helyszínről.
Pénzbeli adományokat is szívesen fogadnak. Az adományozás módjáról a www.karitasz.hu oldalon tudnak tájékozódni. Indult egy adománygyűjtő segélyvonal is, amelyen a 1356-os szám hívásával hívásonként 500 Ft-ot lehet adományozni.

Járványügyi korlátozások eltörlése

Március 7-től, a Bíboros úr eltörli a járványügyi intézkedéseket egyházmegyénkben. Újra lesz szenteltvíz a bejáratnál, lehet szájba áldozni, illetve a perselyezés visszakerül a felajánlásra. Továbbra is ajánljuk a kézfertőtlenítő használatát, illetve aki a szájmaszkot szeretné hordani természetesen megteheti. A kiengesztelődéskor a kézfogás az új misekönyvből a hivatalos liturgia szerint is kimaradt, ezért maradjunk az egymás felé való meghajlás mellett.