Elsőpéntekes idős betegek látogatása

Akiknek idős hozzátartozójuk van és nem tudnak eljönni a templomba szentmisére és szeretnék, hogy Mahi atya elmenjen gyóntatni és áldoztatni hozzájuk a hónap elsőpéntekjein, kérjük jelezzék a sekrestyében vagy az irodában.

Augusztus 20. Szent István Király Főünnepe

Augusztus 20-án, Szent István Király Főünnepén a szemeretelepi templom búcsúnapja lesz, délelőtt 10 órakor az ünnepi szentmisét Ádám Miklós atya celebrálja. Szeretettel várunk mindenkit az ünnepi misére és az azt követő programokra.

Itt a mi templomunkban délután 6 órakor lesz az ünnepi szentmise!

Újság és Adoremus rendelés

Aki szeretne előfizetni az Új Ember, Keresztény Élet vagy az Adoremus kiadványra az a templomban a hátsó kis asztalon iratkozzon fel, hogy szeptembertől meg tudjuk rendelni számára.

Templombúcsú

Május 1-én, szombaton tartjuk templomunk védőszentjének, Szent Józsefnek az ünnepét. A szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik.

Az Egyházmegye új járványügyi rendelkezése

1. Tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében 2021. április 17-én, szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával.
2. Nevezetesen, továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata, és a távolságtartás.
3. Az MKPK március 5-ei egyhangú határozata (521/2021) szerint, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés további intézkedésig érvényben marad.
4. Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, szociális, egészségügyi és más intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk kiadott általános irányelvekre.
5. Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a koronavírus betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus közösségtől.

Budapest, 2021. 04. 09.

Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

 

Gondolatok Nagycsütörtökre

Nagycsütörtök és az azt követő napok nem önálló, egymást követő, egymáshoz így-úgy kapcsolódó ünnepek, hanem egyetlen ünnepnek, a Húsvétnak különféle fázisai, mozzanatai. Különféle oldalakról, szempontokból mutatják meg az egyetlen ünnepet, magát Húsvétot.

A liturgia – ha engedjük – ezeken a napokon – amiket összefoglaló néven (Húsvéti) Szent Három Napnak nevezünk – „kézen fog” bennünket, vezet minket annak az egyetlen ünnepnek, a Húsvétnak a misztériumához. Érdemes engednünk, hogy az Egyházunk liturgiája – ami ebben a Szent Három Napban igencsak különleges – vezessen minket, és ne mi akarjuk a liturgiát vezetni, meghatározni. (Esetleg elhagyni belőle valamit.) “Gondolatok Nagycsütörtökre” bővebben

Járványügyi rendelkezések az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően – az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek életbe:

1. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő.

2. A már felvett miseszándékok sine populo (= nép részvétele nélküli) módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe.

3. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést jelen rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig megadom.

4. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami és egyházi járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását a szokásos feltételekkel.

5. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

6. A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartásokról később történik intézkedés.

Budapest, 2021. 03. 05.

Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek