NAGYHETI szertartások rendje

Szertatások, szentmisék az ünnepek alatt

Április 2. Virágvasárnap

½ 11 óra Ünnepi szentmise melyben elhangzik a Passió. A szentmise kezdetén ünnepélyes barkaszentelés.  Gyülekezés a templom előtt!

Április 3. Nagyhétfő

17 óra Gyóntatás

Április 6. Nagycsütörtök

18 óra Ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékezetére

Április 7. Nagypéntek (Szigorú böjti nap)

15 óra Keresztút

18 óra Ünnepi szertartás kereszthódolattal, passió.

Április 8. Nagyszombat

14 – 20 óráig Szentsírőrzés

20:30 óra Húsvét vigíliája – Urunk feltámadásának ünnepe

Gyülekezés a templom előtt, tűzszentelés, ünnepélyes bevonulás a húsvéti gyertyával, húsvéti örömének, a keresztségi fogadalom megújítása.

A Szentmise végén gyertyás feltámadási körmenet

Gyertyákat adunk erre az alkalomra!

Április 9. Húsvétvasárnap

½ 11 óra Ünnepi szentmise a mise végén ételáldás.