május 1-i templombúcsú

Május 1-én, vasárnap lesz templomunk búcsúnapja. Szentmise ezen a napon csak déli 12 órakor lesz (10 órakor és este ½ 7-kor nem lesz szentmise), majd utána szeretnénk agapét tartani a templomkertben közös játékkal, beszélgetéssel. Kérjük, hogy aki tud, süteménnyel járuljon hozzá az együttlétünkhöz!

A nap programja az alábbiak szerint alakul:

12:00: szentmise

13:00: agapé templomkertben

14:00: Tündüs Manó előadása a templomban

15:00: sorversenyek és eredményhirdetés

17:00: taizé-i énekekkel kísért szentségimádás

Nagyheti és húsvéti események

Nagycsütörtök:

18:30: szentmise az Utolsó Vacsora emlékére

20:00: csendes virrasztás

21:00: templom zárása

Nagypéntek:

10 és 12 óra között: gyóntatás

17:00: keresztút

18:30: nagypénteki szertartás

21:00: templom zárása

Nagyszombat:

10 órától szentsír-őrzés

10 és 12 óra között: gyóntatás

20:00: húsvéti vigília, utána ételek megáldása

Húsvétvasárnap:

10:00: ünnepi mise, utána körmenet (este nincs szentmise!)

Húsvéthétfő:

10:00: szentmise (este nincs szentmise!)