nagyböjti plébániai lelkigyakorlat

A nagyböjti közösségi lelkigyakorlatunk összejövetelei nagyböjt péntekjein este ½ 8-tól lesznek a plébánián. Az összejövetelek felkészülési anyagát a templomban, a hátsó asztalon lehet megtalálni vagy ide kattintva is letölthető) Bármelyik alkalomra szeretettel várunk mindenkit!

farsangi bál

Farsangi bált tartunk február 4-én, szombaton délután 4 órától a sekrestyében.  A résztvevőktől valamennyi süteményt vagy üdítőt és jelmezben való megjelenést kérünk.

készület templomunk 50 éves szentelési évfordulójára

Október 16-án, vasárnap lesz templomunk szentelésének 50. évfordulója. Ezen a napon az ünnepi szentmise 12 órakor lesz, 10 órakor nem lesz szentmise. A szentmise után azokból a képekből, amiket kaptunk, vetítést tartunk a templomban. Agapét is tartunk a szentmise után, ezért kérjük, hogy aki tud, hozzon süteményt, amit majd a templom bejáratánál lévő asztalokra lehet letenni.

hittanórák a 2016-17-es tanévben

A plébániai hitoktatás szeptember 16-án, pénteken indul. Az általános iskola alsó tagozatosai számára péntekenként este 6 órakor, a felső tagozatosok számára péntekenként este 7 órakor lesznek a hittanórák a Szent Margit plébánián.

A középiskolások és főiskolások, egyetemisták számára októbertől lesznek találkozási alkalmak, minden hónap 1. és 3. péntekjén, este ½ 8-tól úgyszintén a Szent Margit plébánián.

A felnőtt hittan októbertől folytatódik minden hónap 2. és 4. péntekjén, este ½ 8-tól a Barcika téri plébánián.

augusztus 15-e és 20-a ünneplése

15-én, hétfőn Szűz Mária mennybevételének kötelező ünnepe lesz. Szentmise templomunkban nem lesz, de a szomszédos Szent Margit templomban este 6 órakor kezdődik a szentmise.

20-án, szombaton Szent István király ünnepén délelőtt 10 órakor lesz szentmise.