Úrnapi körmenet

Kedves Testvérek!

Plébániánk Facebook oldalára feltöltésre kerültek a mai körmeneten készült képek, melyek itt tekinthetők meg.

Ezúton kérjük a Testvéreket, hogy ha van olyan (digitális) fényképük, bármilyen közösségünkkel kapcsolatos eseményről, ünnepségről, melyet szívesen megosztanának a közösségünkkel, küldjék el a következő e-mail címre: vidabetti@gmail.com.

Összefoglaló gondolatok a 2017-es nagyböjti lelkigyakorlatról

Idén először nagyböjtben lelkigyakorlatot tarthattunk közösségünkben. Beszélgetésink alapjául a Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség által összeállított lelkigyakorlatos anyag szolgált. A felhasznált szöveg honlapunkon is megtalálható.

A gondosan összeállított és szerkesztett kiadvány négy héten keresztül vezetett a böjti felkészülésben. Minden hét egy hosszabb, a heti témát körüljáró bevezetővel indult. Ezt követően minden napra jutott egy Bibliai igerész és egy ahhoz kapcsolódó értelmezés. A magyarázatot két gyakorlati rész követte, egy feladat aznapra és egy esti visszatekintés, összegzés.

Március 3.-tól, négy héten keresztül találkoztunk péntek esténként plébániánkon.  A találkozások egy meghatározott keret mentén zajlottak. A kezdő ének után (Jézus életem, erőm, békém) minden jelenlévő felolvasott egy igerészletet az általunk használt kiadványból, és röviden beszámolt a részlethez kapcsolódó napjáról. Hogyan szólt hozzá Isten az igerészen keresztül, hogyan érezte, vagy hiányolta Jézus jelenlétét azon a napon, kiket vezérelt elé az Úrjézus, hogyan érezte a Szentlélek segítő erejét, milyen elhagyatottságot, hiányt, magányt, lelki ürességet élt át azon a napon stb. Miután mindenki beszámolt egy záró énekkel (Áldásoddal megyünk) búcsúztunk egymástól.

 A beszélgetégsek őszinték, nyíltak, segítő szándékúak és teremtő erejűek voltak. Ezen a lelkigyakorlaton fogalmazódott meg a jelenlévőkben, hogy máskor is jó lenne találkozni egymással ilyen kötetlenebb alkalmakon, nemcsak a Szentmisén. Ennek köszönhetően indult el Beszélgetéssorozatunk. Erről a kéthetente megrendezett programról részletesen a plébánia Facebook oldalán lehet informálódni.

A lelkigyakorlatot egy csendes, Taizé énekes szentségimádással zártuk. Az ezen az alkalmon felolvasott szövegrészletek szintén megtalálhatók a Facebook oldalon.

Személyes gondolatok a gyakorlatról

Szeretnénk megosztani másokkal is, hogy mennyire sokat adott nekünk ez a közösségi együttlét.

„A lelkigyakorlat kérdései, témái sokat segítettek a húsvétra való ráhangolódásban mindkettőnknek. Érdekes volt megtapasztalni, hogy a mindennapos lelki olvasmányok, Jézus életének, arcainak szemlélése miként segít minket a hétköznapokban. Egymás tapasztalatai által is gazdagodtunk péntekenként.

Szerencsések voltak azok az alkalmak, amikor fiatalok és idősebbek vegyesen ültünk, és úgy osztottuk meg egymással gondolatainkat, ezáltal is jobban megismerve egymást.”(N. Edit és Feri)

„Izgalommal készültünk plébániánkon szervezett, nagyböjti lelkigyakorlatra. Ez volt mindkettőnk számára az első olyan alkalom, ahol mint anya-fia, közösen vehettünk részt. Az írásos összeállítás, melyet az elején kaptunk, nagyon hasznos volt a napi elmélkedéshez. Vártuk nagyon a péntek estéket, amikor  megoszthattuk  gondolatainkat, érzéseinket a többiekkel.  Társainktól sok segítséget, támogatást, bíztatást kaptunk. Jó volt megtapasztalni a közös éneklések örömét. Külön kiemelnénk a lelkigyakorlatot lezáró közös szentségimádást. Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget és reméljük, hogy lesz még folytatás. E négy hetes lelki-utazásban,  igaz mindannyian más-más utakat jártunk be, de úgy érezzük, hogy egy kicsit közelebb kerültünk Istenhez és társainkhoz egyaránt.” (O. Mariann és Pisti)

„Nagyon hálás vagyok ezért a kezdeményezésért! Már a szervezés alatt kiderült, hogy a közösségünkben rengeteg erősség van, de még csak búvó patakként jelenik meg. Örülök, hogy Juli elő mert hozakodni a lelkigyakorlat ötletével. Örülök, hogy anyukám (Vida Mari) felkarolta a kezdeményezését. Örülök, hogy Bence atya is áldását adta erre az alkalomra, sőt mindig jelen is volt. Többen voltunk, mint előzetesen gondoltuk volna. Jól esett a társak nyitottsága! Nagyon más, ha az ember tudatosan készül a Húsvét ünnepére! Én részesültem abban a kegyelemben, hogy minden napra jutott nekem valami kis Isten-foszlány. Egy-egy kedves emberi szó, biztatás, felfedezés, rácsodálkozás, hála, megérintettség képében. Hálás vagyok a Jóistennek ezért az alkalomért és az ebben részt vevő lelki társaimért. Nemcsak jókat beszélgettünk, hanem egyben feladatot is kaptunk! Tennünk kell egymásért, hogy még inkább és máskor is közösség lehessünk!” (Ablonczyné V. Betti)

 

beszélgetéssorozat közösségünkről

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit május 12-én, pénteken 19:30-kor a plébániára a plébániai közösségünk jelenéről és jövőjéről szóló beszélgetéssorozat első alkalmára.

Gondolatébresztő kérdésekkel, bibliai útmutatásokkal, más közösségek tapasztalataival segíti a téma kibontását Christian A. Schwarz Magától című, a közösség természetes növekedéséről szóló könyve alapján Nagybán Edit.

Nagyheti és húsvéti események

Nagycsütörtök: 19 00 : szentmise az Utolsó Vacsora emlékére a Szent Margit templomban

Nagypéntek:      10 00 : keresztút

11 és 13 óra között: gyóntatás

18 00 : nagypénteki szertartás a Szent Margit templomban

Nagyszombat:   10 órától szentsír-őrzés

20 00 : húsvéti vigília, utána ételek megáldása

Húsvétvasárnap: 10 30 : ünnepi mise, utána körmenet

Húsvéthétfő: 8 30 : szentmise a Szent Margit templomban

Nagyböjt

Március 1-én, Hamvazószerdán este 6 órakor lesz szentmise a Szent Margit templomban. Hamvazószerda szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy a 18 és 60 év közöttieknek 3-szor lehet étkezni, ezek közül egyszer jóllakni, és 14 éves kor fölött nem szabad húst enni. A húsfogyasztás tilalma Nagyböjt péntekjeire is vonatkozik.

Nagyböjt szombatjain délután 5 órakor kezdődnek a keresztutak.

Az idei nagyböjti készületet segítő anyag letölthető innen.

nagyböjti plébániai lelkigyakorlat

A nagyböjti közösségi lelkigyakorlatunk összejövetelei nagyböjt péntekjein este ½ 8-tól lesznek a plébánián. Az összejövetelek felkészülési anyagát a templomban, a hátsó asztalon lehet megtalálni vagy ide kattintva is letölthető) Bármelyik alkalomba be lehet kapcsolódni!